Enduro – uthållighet i skogen

Enduro – uthållighet i skogen – En kort introduktion till denna motorsport

Enduro är en populär typ av motorsport världen runt. Vanligast är att man här färdas med motorcyklar, men det finns även enduro med snöskotrar. De motorcyklar man använder påminner mycket om de man använder i motocross, samtidigt som det också finns en del skillnader de båda typerna emellan. Dessutom finns det inom enduro olika maskinklasser som också skiljer sig åt en del. Olika tävlingsformer finns också, så detta är en varierande typ av motorsport.

Vad utmärker denna motorsport?

Namnet enduro kommer från engelskans ”endurance”, vilket på svenska betyder uthållighet. Just uthållighet är nämligen vad mycket av denna sport handlar om. Här kör man långa lopp på banor som består av svår och utmanande terräng, något som kan vara fysiskt utmattande och alltså sätter förarnas uthållighet på prov. Detta är den mest populära motorcykelsporten i Sverige, och internationellt sett är svenska enduroförare mycket konkurrenskraftiga.

Enduro - uthållighet i skogen

Vad skiljer enduro från motocross?

Enduro påminner en hel del om motocross, men det finns även en del skillnader dessa båda emellan. Bland annat skiljer motorcyklarna sig åt på en del sätt. Dels har enduromotorcyklar belysningssystem till skillnad från motocrossmotorcyklar, något som krävs för de lopp som körs på natten. Dessutom skiljer sig enduromotorcyklar från motocrossmotorcyklar genom att de har mjukare fjädring, samt i majoriteten av fallen även högre bottendrag och en lägre toppeffekt.

När det gäller skillnaden mellan banorna för enduro och motocross så körs enduro i skogen på en bana som inte är preparerad utan består av skogsslingor fulla av stenar, stubbar och andra hinder. En crossbana är å sin sida istället preparerad och görs alltid iordning inför tävlingar. Detta gör enduro till en mer krävande tävling som körs i mer riskfylld terräng än vad motocross gör.

Olika tävlingsformer inom enduro

Enduro består i sin tur av olika tävlingsformer som skiljer sig åt när det kommer till en del faktorer. Här i Sverige är det framför allt två former av tävlingar som är vanligast förekommande, nämligen Enduro Typ 1 och Enduro Typ 2. Tävlingar som klassas som Enduro Typ 1 är sådana som körs på pilade banor och där tidkort, tidkontroller, transportsträckor, specialsträckor, och i vissa fall även specialprov, ingår.

Tävlingar klassade som Enduro Typ 2 är istället sådana där det körs varvlopp på en sluten bana och som består av ett eller flera varv. Antingen startar en förare åt gången, eller så startar flera samtidigt.